2021 őszén a Persona Alapítvány a Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztállyal együttműködésben új képzést indít, a TFP módszer kamaszokra kidolgozott variánsának elsajátítására (TFP-A).

A TFP-A középpontjában a kamaszkori diszfunkcionális személyiség szerveződések korrekciója, ezen belül elsősorban az identitás-diffúz állapotok kezelése áll. A a terápia  eredményeképp mind a kortárs, mind a családi kapcsolatokban minőségi változás áll be. A módszer elősegíti az érzelmek szabályozását, támogatja a fiatalokat a hatékony viselkedéskontroll kialakításában és megkönnyíti az intimebb személyközi kapcsoltok kialakulását. A terápia fontos eleme a családdal való együttműködés.
A képzés során a résztvevők elsajátítják a személyiségzavarok Kernberg által kidolgozott, személyiségszerveződési modellen alapuló diagnosztikáját, a serdülő identitáskrízis elkülönítését az identitás-diffúziótól, az áttétellel és viszontáttétellel való munka alapjait, valamint a serdülő-terápiához szervesen tartozó családkonzultációk vezetésének módját.
Elméleti rész: Az elméleti rész évi 4, péntek délutántól szombat estig tartó blokkban történik, és német nyelven, tolmácsolással folyik. A képzés két éves.
Kiképzők: A képzést a berlini TFP-A csoport kiképző terpeutái vezetik, együttműködésben a müncheni, bécsi és New York-i TFP Intézet munkatársaival, valamint a Magyar TFP-terapeuta csoporttal.
2021-es időpontok: 2021. szeptember 24-25., november 12-13. (P: 16-20h, Sz: 9-18h)
Szupervízió: Az elméleti oktatással párhuzamosan a kiképzők vezetésével skype-szupervízió is zajlik. Ez legfeljebb hat fős kiscsoportokban történik, kéthetente 1,5 óra, a résztvevők folyamatos esetvitellel kapcsolódhatnak be.  A szupervízió német vagy angol nyelven zajlik, és a terápiás ülésekről a páciens beleegyezésével készített videófelvételeket felhasználva zajlik. A TFP terapeuta cím megszerzéséhez legalább két év folyamatos szupervízió szükséges.

Képzésben való részvétel feltétele: Az elméleti képzés önállóan is elvégezhető, erről azonban csak részvételi igazolás kérhető. Az elméleti képzés hasznosításához is szükségesek pszichopatológiai alapismeretek, ezért legalább folyamatban levő klinikai szakpszichológusi vagy pszichiáteri képződés ajánlott.

A TFP-A terapeuta cím megszerzésének feltételeit nemzetközi standardok szabályozzák. Szupervíziós folyamatban kell részt vennie azoknak, akik egyéni pszichoterápiás folyamatban kezelnek kamaszokat. Ennek feltétele a magyar szakmai állásfoglalások szerint, hogy a résztvevő pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezzen, vagy legalább klinikai szakpszichológusi vagy pszichiátriai szakvizsga birtokában folyamatban lévő pszichoterapeuta képzésben vegyen részt. TFP-A vizsgát csak pszichoterapeuta szakvizsga után lehet tenni (a szupervíziók azonban beszámíthatók)
Osztályos pszichoterápiás munkában ez a kitétel nem érvényes (mivel az osztály és az osztályon dolgozó klinikus szakemberek vállalják a felelősséget a jelölt munkájáért), tehát az osztályon vitt TFP-A pácienseket viheti szupervízióba a jelölt, de TFP-A terapeuta vizsgát ebben az esetben is csak pszichoterapeuta szakvizsga után tehet.

A TFP terapeuta cím megszerzése nemzetközi vizsgához kötött, melynek valamennyi előfeltételét biztosítja képzésünk. A vizsga szervezése külföldi társ-intézményeken keresztül zajlik.

A workshopot a Persona Alapítvány szervezi (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) nyilvántartási szám: B/2020/008998)


Költségek:
A képzés díja blokkonként 50000 Ft/fő
A szupervízió díja alkalmanként és csoportonként 200 Euró (ez a résztvevők számának megfelelően oszlik 4-6 felé).
Helyszín: OORI Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály (a szupervízió online zajlik)

Jelentkezés és további érdeklődés: info@tfp-group-budapest.hu, valamint
Csáky-Pallavicini Krisztina: krisztinacsaky@gmail.com
Milák Piroska milakpiroskamarta@gmail.com

STIPO-R workshop, Prof. Dr. Stephan Doering vezetésével, magyar tolmácsolással


STRUCTURED INTERVIEW FOR PERSONALITY ORGANIZATION - REVISED VERSION (STIPO-R) (2016)
A személyiségszerveződés strukturált interjúja - átdolgozott változat (2016)Workshopot hirdetünk az
Otto Kernberg és munkatársai által kidolgozott TFP (transference focused psychotherapy, áttételfókuszú pszichoterápia) megközelítéséhez kapcsolódó félig strukturált interjú 2016-ban átdolgozott változatának felvételére.

A STIPO-R a személyiségszerveződés felmérésének - tudományos értelemben - megbízható (reliábilis) eszköze. Felhasználható mind klinikai, mind kutatási célokra.

Otto Kernberg és munkacsoportja 2007-ben dolgozta ki a Structured Interview of Personality Organization (STIPO) első változatát. Ez a kernbergi (1996) konceptualizáció értelmében vett személyiségszerveződési szint becslésére szolgáló félig strukturált interjú. 87 kérdéssel járja körül a vizsgálati személy identitás, tárgykapcsolatok, (alacsonyabb és magasabb szintű) védekező mechanizmusok, agresszió és morális értékrend személyiségműködési területeit (Clarkin, Caligor, Stern, Kernberg, 2007).
Ugyanezen szerzők 2016-ban publikálták a STIPO „Revised”, átdolgozott, egyúttal 55 itemre rövidített változatát (Clarkin, Caligor, Stern, Kernberg, 2016, 2019). A STIPO-R-rel a következő kategóriák egyikébe sorolható a vizsgálati személy: normál, neurotikus szintű, magas szinten funkcionáló borderline, közepes szinten funkcionáló borderline, alacsony szinten funkcionáló borderline személyiségszerveződés; pontosabban a fentebbi személyiségműködési területek dimenzionális értékelését kapjuk eredményül. Elméletalapú megközelítésének előnye, hogy a vizsgálati idő hatékony felhasználását eredményezi.

Folyamatban van az interjú magyarra fordítása, amit az eljárás validálása fog követni.

A STIPO-R jól alkalmazható a DSM-5, ill. BNO-11 definíciója szerinti személyiségfunkció felmérésére. Az alábbi ábra szemlélteti, hogy Kernberg munkacsoportja hogyan sorolja be a DSM-5 személyiségzavar kategóriáit a személyiségszerveződés szintje, valamint introverzió-extroverzió szerint.


forrás: Caligor, Kernberg, Clarkin, Yeomans, 2018, 32. o.

A workshopot
Prof. Dr. Stephan Doering, bécsi pszichoanalitikus, kiképző TFP-terapeuta, a Bécsi Orvostudományi Egyetem Pszichoanalitikus és Pszichoterápiás Klinikájának vezetője tartja. Ő fordította a STIPO-R-t németre, és számos validitás-kutatást folytatott. Rövid könyve a TFP-ről magyarul is megjelent: Doering, S. (2020): Áttétel fókuszú pszichoterápia (TFP), Budapest, Oriold és társai

A workshop nyelve német, magyar tolmácsolással.

A workshop nyitott egyetemi hallgatók, pszichológusok, pszichoterapeuták, pszichiáterek számára. A járványügyi helyzet miatt olyanok regisztrációját tudjuk fogadni, akik COVID-19 elleni oltásban részesültek. A koronavírus-járvány 4. hullámára tekintettel, ajánljuk a résztvevőknek a maszkhasználatot.

Időpontja:  2021. 09. 05. vasárnap, 9:00-18:00
Helyszíne: MagNet Közösségi Ház, Hamvas terem, 1062 Budapest, Andrássy út 98. (https://magnethaz.hu/hamvas-terem/?v=b7b82d2dc218)
A workshopot személyes részvétellel tervezzük, azonban mindenképpen meg fogjuk tartani. Amennyiben rendelet tiltja a személyes részvételű rendezvényeket, akkor online.
A workshopot a Persona Alapítvány szervezi (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) nyilvántartási szám: B/2020/008998)

Részvételi díj: 27.000,- Ft
Korai befizetéssel (2021. 08. 15-ig): 22.000,- Ft

A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni. A jelentkezés
a részvételi díj átutalásával válik érvényessé!
A részvételi díj befizetésével vállalják a részvételt. Részvételi díjat nem tudunk visszatéríteni, csak abban az esetben, ha valamiért mégsem valósulna meg a workshop.

Kérjük, töltsék ki az alábbi kérdőívet, és küldjük a részvételi díj díjbekérő számláját. Ezt követően tudják átutalni a részvételi díjat:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHlkM8EXAv7v74vlUEt25mapL1D6kcxDt6vSvLFiFvNtxhhw/viewform

Irodalom
Caligor, E., Kernberg, O. F., Clarkin, J. F., Yeomans, F.E. (2018): Psychodynamic therapy for personality pathology, Treating self and interpersonal functioning. Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing.
Clarkin, J. F., Caligor, E., Stern, B. L., Kernberg, O. F. (2007): Structured Interview of Personality Organization: STIPO, Personality Disorders Institute, Weill Medical College of Cornell University.
Clarkin, J. F., Caligor, E., Stern, B. L., Kernberg, O. F. (2016): Structured Interview of Personality Organization-R: STIPO-R, Personality Disorders Institute, Weill Medical College of Cornell University.
Clarkin, J. F., Caligor, E., Stern, B. L., Kernberg, O. F. (2019): Manual for the Structured Interview of Personality Organization: STIPO-R, Personality Disorders Institute, Weill Medical College of Cornell University
A Kernberg-féle Áttétel Fókuszú Pszichoterápia (TFP) magyarországi munkacsoportjának honlapja
Copyright © 2021 by TFP Group Budapest    E-Mail: budapest.tfp@gmail.com